Warsztaty na Uniwersytecie Ekonomicznym

Dnia 26 stycznia 2017r. szóstoklasiści i piątoklasiści ze szkoły podstawowej w Piławie Górnej uczestniczyli w warsztatach  edukacyjnych „Akademia Programowania i Nowoczesnych Technologii Informatycznych” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Warsztaty edukacyjne podzielone były na dwie części. W pierwszej części uczniowie wysłuchali wykładu i zwiedzili nowoczesną serwerownię, a w drugiej części  uczestniczyli w warsztatach z programowania w języku Scratch. Zajęcia poprowadzili: dr Artur Rot, mgr inż. Jacek Styś, dr Krzysztof Hauke. W trakcie zajęć odwiedził nas prof. dr hab. Jerzy Niemczyk.

 

ZDJĘCIA

 

Uczniowie mieli za zadanie napisać krótkie programy w języku Scratch. Programowanie to odbywa się w sposób wizualny - elementy języka mają kształt puzzli, a poprzez przeciąganie mogą być układane w określonym porządku. W ten sposób tworzy się kod przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne. Wygląd postaci przypisanych do obiektów można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz. Po drodze dzieciaki uczą się też podstaw myślenia algorytmicznego i logiki programowania. Ale możliwości Scratcha są znacznie szersze tak, jak znacznie szersze są możliwe zastosowania technologii informacyjnych. Z pomocą Scratcha dzieci mogą także realizować wspólne projekty, uczyć się od siebie nawzajem, a działając w grupie rozwijać swoje kompetencje społeczne. Pracowali bardzo intensywnie i  z roli programistów wywiązali się znakomicie. Na zakończenie warsztatów uczniowie otrzymali certyfikaty i atrakcyjne gadżety. Wyjazd na Uniwersytet Ekonomiczny związany jest z innowacją pedagogiczną „Programowanie bez tajemnic”, którą wprowadziła w roku szkolnym 2016/2017 mgr Elżbieta Kozioł-Szeniszewska nauczycielka matematyki i informatyki.

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole