WARSZTATY NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU

Uczniowie klas 5 i 6 wraz z nauczycielami p. A. Pawlak, p. J. Nowicką i p. E.Kozioł-Szeniszewską uczestniczyli ponownie w warsztatach edukacyjnych „Akademia Programowania i Nowoczesnych Technologii Informacyjnych” na Uniwersytecie Ekonomicznym w dniu 28 marca 2017r. Warsztaty przygotowane były przez  pracowników Instytutu Informatyki Ekonomicznej i Centrum Informatyki. Pod opieką pana dr. Krzysztofa Hauke zgłębiali tajniki podstaw programowania w programie SGP  Baltie.

zdjęcia

 

Baltie to pierwszy, całkowicie graficzny język programowania, w którym program tworzy się, przeciągając ikony. SGP Baltie zawiera polecenia dla animacji, multimediów, pętle, podejmowania decyzji, operatory logiczne, polecenia dla myszy, polecenia z klawiatury, polecenia do pracy z katalogami i plikami, funkcji, matematyczne. Przyjazne środowisko sprawia, że z Baltim mogą pracować nawet zupełnie małe dzieci, a możliwości funkcjonalne tworzą z niego narzędzie nawet dla całkiem zaawansowanych programistów. Użytkownik, w zależności od swojego zaawansowania, może wybrać jeden z trzech trybów Baltie:

 

 

1)      Tryb „Budowanie” – najłatwiejszy do opanowania, dziecko pracuje tylko z myszką.

2)      Tryb „Czarowanie” – tryb nieco bardziej zaawansowany, w którym dziecko do zbudowania sceny korzysta z pomocy czarodzieja Baltie. Aby zbudować scenę uczeń musi sterować Baltim i używać jego podstawowych poleceń.

3)      Tryb „Programowanie” – to najciekawszy tryb Baltiego. W tym trybie uczeń tworzy własne multimedialne programy tylko za pomocą graficznych poleceń – ikon.

Następnie pan dr. Artur Rot oprowadził nas po kampusie Uczelni i przedstawił kilka ciekawych faktów na temat Uczelni. Na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego znajduje się Krasnal Ekonomek. Jest wyjątkowo duży i w ręce trzyma liczydło.  Krasnal Ekonomek siedzi na górze Euro. W sali wykładowej uczniowie jeszcze wysłuchali krótkiego wykładu pana dr. Artura Rota i otrzymali certyfikaty. Po wykładzie udaliśmy się do Dolnośląskiego Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej. Dyrektor Biblioteki pani  mgr Małgorzata Świrad przeprowadziła dla uczniów ze Szkoły Podstawowej ciekawą prelekcję biblioteczną. Uczniowie zwiedzili Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej. Wyjazd na Uniwersytet Ekonomiczny związany jest z innowacją pedagogiczną „Programowanie bez tajemnic” wprowadzoną w naszej szkole przez nauczycielkę matematyki i informatyki, Elżbietę Kozioł-Szeniszewską.

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole