Godzina kodowania w roku szkolnym 2016/2017

Szkoła Podstawową im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej ponownie uczestniczyła w światowej akcji popularyzowania informatyki. Najważniejszym elementem „Tygodnia Edukacji Informatycznej” (Computer Science Education Week) była tak zwana „Godzina Kodowania”. W tym roku w zabawie z informatyką wzięli udział uczniowie klas trzecich, piątych i szóstych.

zdjęcia

 

Młodsi uczyli się tworzyć linię kodu. Wykorzystując sekwencję, dorysowywali linie, rysowali też i dopasowywali kształty podobnego typu. Ochoczo poruszali się w labiryncie czy  tworzyli układanki metodą „przeciągnij i upuść”.

Piątoklasiści mieli trudniejsze zadanie. Matematyka okazała się bardzo przydatna przy obliczaniu kątów, kiedy jeździli po wirtualnym lodzie. Z „Artystą” tworzyli obrazki i wzory, a przy pomocy „Play Lab” wymyślali gry i historyjki. Rozwiązywali też łamigłówki i programowali bohaterów własnej wersji gry „Minecraft”.

Szóstoklasiści programowali w „Scratchu”. To edukacyjny język obiektowy dla przyswajania podstaw programowania i środowisko służące do tworzenia oraz uruchamiania programów. Elementy języka mają kształt puzzli, układanych w określonym porządku. W ten sposób uczniowie tworzyli kod, przypisany określonemu obiektowi. Obiekty mogą reagować na zdarzenia zewnętrzne, a wygląd postaci przypisanych do nich można wybierać z zasobnika, tworzyć lub importować z zewnątrz. W efekcie szybko opanowanego języka powstawały udane kartki świąteczne czy historyjki  np:

https://scratch.mit.edu/projects/135590960/

https://scratch.mit.edu/projects/137495498/

https://scratch.mit.edu/projects/133031640/

https://scratch.mit.edu/projects/133043115/

https://scratch.mit.edu/projects/132859367/

Związane to jest z innowacją pedagogiczną „Programowanie bez tajemnic”, którą wprowadziła w roku szkolnym 2016/2017 mgr Elżbieta Kozioł-Szeniszewska nauczycielka matematyki i zajęć komputerowych jak również zgłosiła szkołę do akcji Computer Science Education Week

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole