PODZIĘKOWANIE


Serdecznie dziękuję Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego za przygotowanie pikniku charytatywnego.

Dziękuję nauczycielom za ogromną pomoc w realizacji tego przedsięwzięcia.

Państwa pomysłowość i wsparcie oraz ciężka praca pozwoliły stworzyć niepowtarzalną atmosferę w czasie pikniku.

Szczególne podziękowania kieruję do  p. Zofii Zawadzkiej, p. Aliny Raszewskiej, p. Anny Palki, p. Joanny Korczyńskiej, p. Darii Skibińskiej-Pindery, p. Wiesława Koziary, p. Beaty Krzemienieckiej, p. Grażyny Żaby, p. Danuty Szeligi, p. Grażyny Koziary i Barbary Kielar za ogromne zaangażowanie, poświęcony czas w przygotowanie i udział w pikniku.

Dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy materialnie, rzeczowo lub organizacyjnie wsparli nasz piknik.

Dziękuję uczniom naszej szkoły za postawę, zachowanie i udział w programie artystycznym: p. A. Pawlak, p. E. Chrząszcz, p. M. Baranowskiej.

Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. K.K. Baczyńskiego

mgr Marta Skowrońska - Sowa

Poprawiony (wtorek, 12 września 2017 15:20)

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole