Informacja!

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej im.K.K.Baczyńskiego w Piławie Górnej podjęła decyzję, że ubezpieczycielem naszych uczniów w roku szkolnym 2017/2018 będzie firma InterRisk, szczegóły poniżej.

 


https://www.interrisk.pl/fileadmin/user_upload/OWU_EDU_PLUS_2017_-_final.pdf


https://www.pwsip.edu.pl/files/Druk_zgloszenia.pdf


Zgłoszenia szkody z ubezpieczenia EDU PLUS w InterRisk TU SA VIG można dokonać w następujący sposób:

1. INTERNETOWE ZGŁOSZENIE SZKODY

  • • Wejdź na stronę: www.interrisk.pl
  • • Uzupełnij dane niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia procesu obsługi szkody
  • • Przed przystąpieniem do zgłoszenia szkody przygotuj poniższe dokumenty:

- typ i numer polisy z której będzie zgłaszana szkoda

- dane osobowe uczestników zdarzenia

- dokumentację medyczną

2. TELEFONICZNE ZGŁOSZENIE SZKODY

  • • W przypadku pytań lub chęci zgłoszenia szkody przez telefon, prosimy o kontakt z infolinią pod numerem 22 212 20 12,

codziennie w godzinach 6:00- 22:00

3. PISEMNE ZGŁOSZENIE SZKODY

  • • Wypełnij druk zgłoszenia szkody dostępny na stronie: www.interrisk.pl
  • • Uzupełniony druk zgłoszenia szkody (dostępny w sekretariacie szkoły) wraz z wymaganą dokumentacją prześlij na adres :

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Al. Jerozolimskie 162

02-342 Warszawa

 


 

 


Grupowe Ubezpieczenie szkolne Edu Plus

InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group

Polisa: EDU-A/P numer 045310

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA

 

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ: OPCJA PODSTAWOWA

Świadczenie

Wysokość świadczenia (procentowo)

Wysokość

świadczenia

Wysokość sumy     ubezpieczenia

(SU)

100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

100% SU

20 000 zł

20 000 zł

poniżej 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu - 1% SU

200 zł za 1%

koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

do 30% SU

do 6 000 zł

koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

do 30% SU

do 6 000 zł

uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki

jednorazowo 1% SU

200 zł

śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (w tym również zawał serca i udar mózgu)

100% SU

20 000 zł

zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy

jednorazowo 10% SU

2 000 zł

śmierć rodzica lub opiekuna prawnego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

jednorazowo 10% SU

2 000 zł

pogryzienie przez psa, pokąsania, ukąszenie/użądlenie

jednorazowo 1% SU

200 zł

wstrząśnienie mózgu w wyniku NW

jednorazowo 1% SU

200 zł

 

OPCJE DODATKOWE

Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego

100% SU

20 000 zł

20 000 zł

Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku. W zależności od stopnia oparzenia

II stopień – 10%

III stopień – 30%

IV stopień – 50%

II stopień – 800 zł

III stopień – 2 400 zł

IV stopień – 4 000zł

8 000

Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

1% SU za każdy dzień (świadczenie od pierwszego dnia pobytu – min. 3 dni)

50 zł dziennie

5 000 zł

Pobyt w szpitalu wyniku choroby

1% SU za każdy dzień (świadczenie od trzeciego dnia pobytu)

50 zł dziennie

5 000 zł

Poważne zachorowania

100% SU

1 000 zł

1 000 zł

Koszty leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 20% SU

podlimit na rehabilitację 500 zł

do 2 000 zł

10 000 zł

Koszty leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku

do 10% SU

do 500 zł

5 000 zł

Uciążliwe leczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku

2% SU

100 zł

5 000 zł

Assistance EDU Plus (np. wizyta lekarza, pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny, infolinia medyczna, korepetycje dla ubezpieczonego)

świadczenia zgodnie z OWU

5 000 zł

 

Poprawiony (poniedziałek, 18 września 2017 08:53)

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole