FOTORELACJA Z WYCIECZKI KRAJOZNAWCZO-TURYSTYCZNEJ DO JASKINI NIEDŹWIEDZIEJ W KLETNIE ORAZ MUZEUM FILUMENISTYCZNEGO BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

13 czerwca klasy II c i III a udały się na wyprawę do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie oraz Muzeum Filumenistycznego w Bystrzycy Kłodzkiej. Celem wycieczki było pogłębianie wiedzy dzieci na temat historii zabytków ziemi kłodzkiej, filumenistyki oraz historii niecenia ognia oraz poznanie czynników i skutków działania erozji i wietrzenia skał podczas zwiedzania Jaskini Niedźwiedziej.

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole