Innowacja

Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nasza szkoła weźmie udział w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Projekt nowej podstawy programowej

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole