„PROGRAMOWANIE BEZ TAJEMNIC”

„Programowanie bez tajemnic” – program autorstwa Pani mgr Elżbiety Kozioł-Szeniszewskiej otwiera nowe informatyczne możliwości. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków, rozwiązywania postawionych problemów  i rozwijać umiejętności myślenia komputacyjnego.

Program ten ma także  na  celu  ujawnianie  zainteresowań i kształtowanie uzdolnień dzieci w dziedzinie programowania. Umiejętność ta uważana jest obecnie za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. INNOWACJA PEDAGOGICZNA, która została wprowadzona w szkole z dniem 1 września 2016r. jest odpowiedzią na zaproszenie do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania. Podczas zajęć na bazie tego programu w roku szkolnym 2016/2017 są realizowanie hasła podstawy programowej zaproponowanej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji i przyjętej przez MEN jako podstawa pilotażu wdrażania programowania w edukacji formalnej od najmłodszych lat.

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole