Wycieczka do Warszawy...

„Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt

Już dziś wyruszaj ze mną tam

Zobaczysz jak, przywita pięknie nas

Warszawski dzień”

12 października 2013 r. o godzinie 00:30 uczniowie klas V i VI  Szkoły Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w  Piławie  Górnej  wraz z opiekunami wyruszyli na dwudniową wycieczkę do Warszawy.

Poprawiony (sobota, 15 kwietnia 2017 12:49)

Więcej…

 

Sukces

Pierwsze sukcesy w nowym roku szkolnym

Pierwszy dzień nowego roku szkolnego okazał się dniem sukcesów na arenie ogólnopolskiej dla grupy uczniów naszej Szkoły. Laureatom konkursu pod tytułem "Na tropie piękna" organizowanego w ramach Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł" wręczyła nagrody Zuzanna Bielawska Burmistrz Piławy Górnej.

Poprawiony (czwartek, 08 września 2016 08:37)

Więcej…

 

Szkoła Odkrywców Talentów

 

Rozpoczęcie roku 2013 / 2014

 

W poniedziałek 2 września 2013 rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2013/2014. Jego inauguracja miała miejsce na boisku szkolnym przy budynku A, gdzie zebrali się uczniowie klas I – VI. Obecnych na uroczystości uczniów, rodziców, gości i grono pedagogiczne przywitała Zuzanna Bielawska - Burmistrz Piławy Górnej, życząc uczniom i gronu pedagogicznemu owocnej pracy i wielu sukcesów w rozpoczynającym się nowym roku szkolnym.

Poprawiony (czwartek, 08 września 2016 08:36)

Więcej…

 

Dziennikarsko-literackie sukcesy

Uczeń klasy 5 Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Piławie Górnej Michał Krzemieniecki zdobył III miejsce w II  Dolnośląskim Konkursie Dziennikarskim
pn. ,, Współczesny Dolny Śląsk”. Przesłaniem tegorocznej edycji konkursu była zachęta
do świadomego uczestnictwa w życiu swojego regionu, uważnej i krytycznej obserwacji rzeczywistości oraz poszukiwanie ciekawych mieszkańców Dolnego Śląska. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Dolnośląski Kurator Oświaty, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia i ,,Gazeta Wyborcza”. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 13 kwietnia 2012 roku w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.

Tydzień później 20 kwietnia 2012 roku Michał został laureatem kolejnego konkursu.  Tym razem zdobył  III miejsce w konkursie literacko- dziennikarskim pn. ,,Moja mała ojczyzna” organizowanym przez Szkołę Podstawową im. Św. Wojciecha we Włodowicach dla uczniów z Dolnego Śląska. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się w trakcie Dni Patrona Szkoły Podstawowej we Włodowicach - św. Wojciecha.

Prace literacko-dziennikarskie powstały pod kierunkiem nauczycielki języka polskiego Marty Skowrońskiej –Sowy. Dyrektor Szkoły gratuluje laureatowi

 


 

 

W dniu 1.09.2011 o godz. 9:00 w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego zabrzmiał dzwonek obwieszczający rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2011/2012.

Pani dyrektor powitała serdecznie uczniów, ich rodziców i opiekunów, przybyłych na uroczystość gości, grono pedagogiczne, ale przede wszystkim najserdeczniej najmłodszych uczniów w Szkole pierwszoklasistów. Na rozpoczęcie roku dyrektor skierowała do uczniów słowa Listu Rzecznika Praw Dziecka jak również wyraziła radość iż wrócili z wakacyjnego wypoczynku zdrowi i wypoczęci. W roku szkolnym 2011/2012 ponad 370 uczniów Szkoły Podstawowej będzie się uczyć w szesnastu oddziałach rozlokowanych w dwóch budynkach szkolnych. Uczniowie wymagający opieki mogą korzystać ze świetlicy szkolnej lub zajęć organizowanych w bibliotece. Każda klasa wraz z wychowawcą ma gabinet, którym będzie się w roku szkolnym opiekować.

Zgodnie z tradycją Szkoły w nowym roku będziemy zbierać surowce wtórne  w tym makulaturę, butelki PET oraz zużyte baterie. Jak również będziemy włączać się w akcje pomocy potrzebującym. Jednocześnie pani dyrektor przypomniała, że drugi rok z kolei odbywać się będą w szkołach Gminy zajęcia w ramach projektu „Nieodkryte kontynenty – jak zostać Kolumbem własnego umysłu”.

Jak co roku podczas wakacji w Szkole odbywały się zaplanowane i niezaplanowane  remonty. Dzięki zaangażowaniu władz Miasta i zabezpieczeniu odpowiednich środków odbył się remont instalacji elektrycznej i strukturalnej LAN na drugim piętrze w budynku A Szkoły jak również malowanie pomieszczeń na drugim piętrze. Ze względu na mającą się rozpocząć inwestycję budowy placu zabaw przy budynku B szkoły do uczniów i nauczycieli skierowano prośbę o organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych na terenach zielonych przede wszystkim w okolicy budynku A Szkoły.

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole