KĄCIK TWÓRCZOŚCI WŁASNEJ

Czym jest poezja?

Czym jest poezja?

- aktem odwagi, mową niemych słów,

- krzykiem symboli , porażką znaczeń,

- snem metafor, chwilą natchnienia.

Czym jest szczęście?

- pieśnią życia,

- poematem jego zachwytu,

- niezwykłym tańcem…….”

Jerzy Ł. Sylwian

Poezja w życiu każdego człowieka odgrywa szczególną rolę i obcowanie z nią dostarcza wielu wzruszeń i wrażeń, ale dla kształcenia prawidłowej osobowości dziecka, ucznia stanowi niezwykłe źródło wiedzy i poznawania świata. Dzieci już od najmłodszych lat mają kontakt z różnymi utworami literackimi: baśnią, bajką, opowiadaniem i wierszem. Bardzo chętnie słuchają ale również recytują i jeszcze chętniej sami piszą. Zaprezentowane tutaj wiersze naszych uczniów oraz absolwentów naszej szkoły powstały z prawdziwej pasji pisania i tworzenia ale również zostały napisane na potrzeby konkursów literackich, dziennikarskich i poetyckich. Wielokrotnie były nagradzane i publikowane w prasie. Życzę miłej lektury jak i natchnienia podczas pisania kolejnych wierszy.

Marta Skowrońska –Sowa

opiekun i koordynator młodych zdolnych poetów i pisarzy z naszej szkoły

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole