INNOWACJA PEDAGOGICZNA (NOWOŚĆ)

Tydzień Edukacji Informatycznej – Godzina Kodowania

W roku 2016 Tydzień Edukacji Informatycznej przypada na 5-11 Grudnia, 2016. Godzina Kodowania, organizowana w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week), jest powszechnie uważana za największą inicjatywę edukacyjną w historii. Wzięło w niej dotychczas udział ponad 140 milionów uczestników, głównie uczniów, z całego świata. W Polsce cieszy się również popularność tej inicjatywy.

W Godzinie Kodowania można uczestniczyć przez cały rok, z dowolnego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu, na lekcjach i zajęciach w szkole, jak i poza szkołą, indywidualnie lub w grupie uczniów. Również w roku szkolnym 2016/2017 uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej włączą się w światową akcję popularyzowania informatyki.

Uczniowie rejestrują się za pomocą odpowiedniego kodu i zostają przypisani nauczycielce matematyki i informatyki Elżbiecie Kozioł-Szeniszewskiej.

Zapraszam wszystkich uczniów do zabawy.

 

Dyplom z warsztatów na Politechnice Wrocławskiej

 

„PROGRAMOWANIE BEZ TAJEMNIC”

„Programowanie bez tajemnic” – program autorstwa Pani mgr Elżbiety Kozioł-Szeniszewskiej otwiera nowe informatyczne możliwości. Program został skonstruowany tak, by nauczyciel realizujący jego założenia mógł sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków, rozwiązywania postawionych problemów  i rozwijać umiejętności myślenia komputacyjnego.

Program ten ma także  na  celu  ujawnianie  zainteresowań i kształtowanie uzdolnień dzieci w dziedzinie programowania. Umiejętność ta uważana jest obecnie za jedną z podstawowych kompetencji XXI wieku. INNOWACJA PEDAGOGICZNA, która została wprowadzona w szkole z dniem 1 września 2016r. jest odpowiedzią na zaproszenie do udziału w pilotażowym wdrożeniu nauczania programowania. Podczas zajęć na bazie tego programu w roku szkolnym 2016/2017 są realizowanie hasła podstawy programowej zaproponowanej przez Radę ds. Informatyzacji Edukacji i przyjętej przez MEN jako podstawa pilotażu wdrażania programowania w edukacji formalnej od najmłodszych lat.

 

Innowacja

Nawiązując do zapowiedzi wprowadzenia nauczania programowania do edukacji formalnej, wyrażonej wspólnie przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Cyfryzacji i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  nasza szkoła weźmie udział w Pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne w szkołach.

Projekt nowej podstawy programowej

 

WARSZTATY INFORMATYCZNE NA POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Z inicjatywy nauczyciela Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej dnia 20 września 2016 roku 21 uczniów z klasy VI a i VI b uczestniczyło w warsztatach pt. „Tworzymy grę internetową”- kurs dla najmłodszych w ramach XIX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki we Wrocławiu.

W ramach innowacji pedagogicznej „Programowanie bez tajemnic” pani Elżbieta Kozioł-Szeniszewska zorganizowała kurs, który odbył się na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Specjalnie dla grupy uczniów z Piławy Górnej bardzo interesujące zajęcia prowadził pan mgr inż. Marcin Jerzy Orzeł. Uczniowie pani mgr E.Kozioł-Szeniszewskiej, wykorzystując dotychczasową wiedzę i umiejętności bardzo aktywnie i energicznie tworzyli grę internetową. Pod kierunkiem informatycznego naukowca warsztaty przebiegały ciekawie, pracowicie i trwały od godz. 15:00 do 17:00. Po zakończeniu zajęć uczniowie otrzymali dyplomy, smycze, Mini-Mind teaser game, plakietki odblaskowe oraz linijki. Jako formę wdzięczności na ręce nauczyciela Politechniki złożyli podziękowania zarówno od Gminy Piława Górna jak i od Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej. Uczniowie klas szóstych mogli poczuć się wyróżnieni, bo specjalnie dla nich zostały przygotowane warsztaty, które zaowocowały utworzeniem gry internetowej. To wspólny sukces pani Elżbiety i dzieci.

zdjęcia

 

Prace uczniów

Efekty pracy uczniów klas VI podczas warsztatów we Wrocławiu na Politechnice Wrocławskiej - gry internetowe

 
BIP

Wyszukiwanie
Owoce w szkole

Mleko w szkole