Kalendarz roku szkolnego 2018/2019


Semestr I     03.09.2018 – 27.01.2019


Lp.

Uroczystość

Termin

Wrzesień

Koordynator


Wrzesień

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w nowym roku szkolnym 2017/2018

03.09.2018

Kadra pedagogiczna2.

Zebrania z rodzicami
klasy  I – III
klasy IV – VIII i  III Gimnazjum

12.09.2018

13.09.2018

Wychowawcy klas

3.

Dzień Sybiraka

17.09.2018

M. Sochacka-Pelczar  , M. Jabłońska

4.

Sprzątanie Świata

19.09.2018

Samorządy Uczniowskie                                  wychowawcy klas IV – VIII  i III Gimnazjum

5.

Test dojrzałości szkolnej uczniów klas I- Bezpieczna droga do szkoły

wrzesień

Wychowawcy klas I


6.

Sprzątanie Świata

19.09.2018

Samorządy Uczniowskie wychowawcy klas IV – VIII  i III Gimnazjum, D. Pindera

7.

Europejski Tydzień Sportu „Przez zabawę do sportu-  aktywni zawsze i wszędzie”.

24.09.2018

25.09.2018

Nauczyciele wych. fizycznego klas IV-V

Nauczyciele wych. fizycznego klas VI-VIII i IIIG- seans filmu „Najlepszy”

8.


Europejski Dzień Języków

26.09.2018

Nauczyciele języków obcych

9.


Światowy Dzień tabliczki Mnożenia

28.09.2018

Nauczyciele matematyki

Październik

10.

Święto Biblioteki Szkolnej


październik

D.Wajda, R.Pieróg

11.

Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2018

Koordynator- M.Musiał

G.Motyka

12.

Ślubowanie klas I

październik

Zespół nauczycieli,                            Wychowawcy klas I-III , SU

13.

zDolny Ślązaczek

zDolny Ślązak Gimnazjalista

październik

E.Kozioł-Szeniszewska

G.Koziara

Listopad

14.

 

02.11.2018 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych


15.

Święto Odzyskania Niepodległości

09.11.2018

Zespół nauczycieli: M.Sochacka-Pelczar,   E.Chrząszcz, M.Musiał, M.Jabłońska, A.Pawlak

16.

Dzień Seniora

23.11.2018

Zespół nauczycieli IV-VIII

17.

Zebrania z rodzicami
klasy  I – III
klasy IV – VIII i  III Gimnazjum

13.11.2018

14.11.2018

Wychowawcy klas

18.

Sprawdzian próbny dla klas VIII
SP
i III G

w/g kalendarza


Wychowawcy klas VIII i III G                          nauczyciele uczący

Grudzień

19.

Bieg Mikołajkowy

06.12.2018

A.Kasprzyk,  Z.Zawadzka

20.

Kiermasz świąteczny.

15.12.2018


Wychowawcy klas
A. Pawlak , B. Betlej, M. Wiącek,  E Chrząszcz

21.

Jasełka szkolne.

Kiermasz świąteczny.


16.12.2018

Wychowawcy klas
A. Pawlak , B. Betlej, M. Wiącek,  E Chrząszcz

22.

Wystawienie proponowanych            ocen semestralnych

18.12.2018

Kadra pedagogiczna

23.

Dzień otwarty, spotkania i konsultacje

19.12.018

Wychowawcy klas


Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 – 31.12.2018

Styczeń

24.
Dni Patrona Szkoły :Konkurs Recytatorski pn."Z poezją za pan brat’’ dla klas  I – III;

Szkolny Konkurs Ortograficzny              "O pióro Baczyńskiego’’ dla klas IV –VIII Uroczysty apel-podsumowanie obchodówstyczeń


 

E.Chrząszcz, B.Betlej


Nauczyciele j.polskiego

J.Mateja-Pawlikowska, E.Zarzeczna

25.


Wystawienie ocen śródrocznych z przedmiotów nauczania i zachowania

18.01 2019

Nauczyciele, wychowawcy klas

26.

Spotkania z rodzicami

22-23.01.2019

Wychowawcy klas


Ferie zimowe 28.01-10.02. 2019

II semestr 11.02.2019-22.06.2019

Luty

27.

Dni Patrona Gimnazjum
XIX konkurs ortograficzny „ Gżdacz”      W hołdzie Zesłańcom Sybiru- III Gimnazjum
Szkolny Konkurs Recytatorski „Losy Sybiraków”
Spotkania z Sybirakami-podsumowanie obchodów.

luty 2019r.

D.Wajda, M.Jabłońska,                           M.Sochacka-Pelczar

28.

Dzień Bezpiecznego Internetu

Bezpieczeństwo Sieciowe

luty

H. Pióra, K.Bielecki

Marzec

29.

Pierwszy dzień wiosny pod hasłem        "Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy’’
Szkolny Dzień Talentów

21.03.2019

Wychowawcy klas, SU

Kwiecień

30.

Zebrania z rodzicami
klasy  I – III
klasy IV – VIII i  III Gimnazjum

02.04.2019

03.04.2019

Wychowawcy klas

31.

Kiermasz świąteczny

8-10.04.2019

Rada Rodziców

32.

Egzamin gimnazjalny

10,11,12.04.2019


33.

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17.04.2019


34.

 

10,11,12 oraz 15,16,17.04.2019 - dni egzaminów są wolne od zajęć dydaktycznych
dla pozostałych klasWiosenna przerwa świąteczna  18.04.2019 – 23.04.2019


35.

Dzień Ziemi

24.04.2019

D.Pindera

Maj

36.

 

02.05.2019- dzień wolny od zajęć dydaktycznych


Rocznica Konstytucji 3 Maja – apel

08.05.2019

J.Nowicka  , G.Koziara

37.

Wystawienie proponowanych                     ocen rocznych

12.05.2019

Kadra pedagogiczna

38.

Dzień otwarty, spotkania i konsultacje

15.05.2019

Wychowawcy klas

Czerwiec

39.

PIKNIK RODZINNY


01.06.2019

Kadra pedagogiczna, uczniowie, rada rodziców

40.

Wystawienie ocen rocznych                   z przedmiotów nauczania i zachowania

12.06. 2019

Nauczyciele, wychowawcy klas

41.

Bal Absolwentów                                Pożegnanie Absolwentów Gimnazjum
i SP

czerwiec

Wychowawcy klas, SU

42.

30-lecie nadania imienia                                                oraz 50-lecie istnienia szkoły

czerwiec

Koordynator:M.Sochacka-Pelczar,   E.Chrząszcz,M.Musiał,M.Jabłońska,A.Pawlak

43.

Podsumowanie zmagań sportowych:
wybór klasy sportowej
wybór sportowca roku
podsumowanie zmagań w szkolnej lidze siatkówki

cały rok

M.Baranowska, A.Burek-Uchman, K.Bielecki, K.Książek

44.


19.06.2019 dzień wolny od zajęć dydaktycznych
(zajęcia dydaktyczno- wychowawcze zrealizowano dnia 01.06.2019)Ferie letnie        od 22.06.2019 – 31.08.2019