Regionalny Konkurs przyrodniczo-ekologiczny - XVIII edycja "Jestem znawcą przyrody- życie w wodzie i przy brzegu" 2016

Sprawozdanie z przebiegu Regionalnego konkursu ekologicznego-przyrodniczego

„Jestem znawcą przyrody- życie w wodzie i przy brzegu”

W dniu 21 kwietnia 2016r. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Cicha Woda”w Lasocinie odbyła się XVIII edycja Regionalnego Konkursu ekologiczno-przyrodniczego „JESTEM ZNAWCĄ PRZYRODY - ŻYCIE W WODZIE I PRZY BRZEGU realizowanego w ramach Projektu ekologicznego pod tą samą nazwą.Konkurs główny w Lasocinie poprzedziło dodatkowe działanie - Konkurs plastyczny „Życie w wodzie i przy brzegu”, który odbył się w naszej Szkole w dniu 19 kwietnia 2016r.  Konkurs ekologiczno-przyrodniczy został przeprowadzony zgodnie z regulaminami opracowanymi przez pomysłodawczynię Konkursu i autorkę testów p. Alicję Listwan.


Rozpoczął się o godzinie 10:00 w  Lasocinie, gdzie pani Dyrektor Renata Pauczuk powitała serdecznie wszystkich opiekunów, uczestników oraz gości honorowych: zastępcę Burmistrza Piławy Górnej p. Izabelę Woronowicz,  Inspektora ds. Funduszy Strukturalnych p. Magdalenę Brożynę, Przewodniczącą Rady Rodziców p. Annę Pestkę-Palkę, Skarnika Rady Rodziców p. Agnieszkę Szwec, Dyrektora Gimnazjum w Piławie Górnej p. Edytę Lisowską i Dyrektora Przedszkola w Piławie Górnej p. Barbarę Mazur. Pani Dyrektor podziękowała także Gospodarzowi Gospodarstwa p. Grzegorzowi Balakowi za udostępnienie nam sali oraz zapoznanie dzieci z Gospodarstwem Agroturystycznym „Cicha Woda”. Następnie Pani Dyrektor poinformowała, że nagrody dla uczestników konkursu zostały zakupione przy udziale środków finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jak również z tych samych środków Szkoła otrzymała dofinansowanie na doposażenie klasy przyrodniczej oraz na krzewy, które zdobią już teren naszej Szkoły.

P. Alicja Listwan zapoznała uczestników z zasadami przebiegu konkursu i zaprosiła do pracy w komisji konkursowej nauczycieli , którzy przyjechali na Konkurs z uczniami.

W Regionalnym konkursie ekologiczno-przyrodniczym wzięło udział 56 uczniów z klas drugich i trzecich (28 –kl. II i 28 –kl. III) z dziewięciu szkół podstawowych:

  • SP nr 1 Pieszyce,
  • SP Przerzeczyn Zdrój,
  • SP nr 9 Dzierżoniów,
  • SP nr 6 Dzierżoniów,
  • SP  nr 3 Dzierżoniów,
  • SP Niemcza,
  • SP Łagiewniki,
  • SP Mościsko
  • SP Piława Górna.

Uczniowie w dwóch grupach wiekowych-klasa II i klasa III – pisali test, w którym znalazły się  m.in. zagadki, krzyżówki, rebusy, zagadki obrazkowe, a także pytanie związane z wysłuchaniem odgłosów zwierząt środowiska wodnego. Czas trwania konkursu wynosił 60 minut. Z testu w obu w klasach uczniowie mogli uzyskać maksymalnie po 51 punktów.

Prace konkursowe-test oceniały:

p. Alicja Listwan/ Koordynator komisji, SP Piława Górna, p. Beata Betlej/ SP Piława Górna, p. Agnieszka Zariczna/ SP nr 6 Dzierżoniów,

p. Patrycja Longier-Jakubowska/ SP Łagiewniki, p. Ewa Łuczyńska/ SP Łagiewniki,

p. Alicja Łysiak/ ZS Niemcza i  p. Monika Kurlenda/ ZS Niemcza.

W Konkursie plastycznym „Życie w wodzie i przy brzegu” mogli wziąć udział tylko ci uczniowie, którzy uczestniczyli jednocześnie w konkursie przygotowanym w formie testów. Do szkoły napłynęły 44 prace plastyczne. Z nadesłanych prac p. Edyta Chrząszcz, p. Beata Betlej i p. Alicja Jurkowska zorganizowały wystawę podczas głównego konkursu w Lasocinie.  W dniu 19.04.2014r. w naszej Szkole Komisja konkursowa w składzie: p. Magdalena Brożyna, p. Aneta Śmidoda, p. Edyta Chrząszcz, p. Elżbieta Zarzeczna, p. Janina Bielecka dokonały wyboru najlepszych prac również w dwóch grupach wiekowych- w kl. II i kl. III- miejsca I, II, III wg wcześniej opracowanego regulaminu. Następnie w dniu 21.04.2016r. Koordynator Komisji –Pani Edyta Chrząszcz odczytała wyniki Konkursu.

WYNIKI KONKURSU TESTOWEGO „Życie w wodzie i przy brzegu”

Laureaci w grupie uczniów klas drugich:

Jakub Stawarz

SP Łagiewniki

I miejsce

Mateusz Rutkowski

SP Niemcza

II miejsce

Amelia Zbieg

SP Łagiewniki

III miejsce

Laureaci w grupie uczniów klas trzecich:

Katarzyna Chlipała

SP Piława Górna

I miejsce

Antoni Linard

SP Piława Górna

II miejsce

Paulina Drabik

SP Niemcza

III miejsce

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „Życie w wodzie i przy brzegu”

w grupie uczniów klas drugich

Dominika Maliszewska

SP Piława Górna

I miejsce

Maciej Orzoł

SP Przerzeczyn Zdrój

II miejsce

Bronisław Jednoróg

SP nr 9 Dzierżoniów

III miejsce

w grupie uczniów klas trzecich

Antoni  Linard

SP Piława Górna

I miejsce

Paulina Drabik

ZS Niemcza

II miejsce

Halina Mandziej

ZS Niemcza

III miejsce

Serdecznie gratulujemy wszystkim Laureatom  i  zapraszamy do udziału w  XIX  edycji Regionalnego konkursu ekologiczno-przyrodniczego klas II i III.

Napisała: Alicja Listwan

Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez:

  • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Cieszymy się, że udział w konkursie był dla dzieci radością, zabawą i możliwością zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego Ziemi.


Laureatom konkursu dziękujemy za udział i składamy gratulacje!

zdjęcia