WARSZTATY NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM I POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

Dnia 26 września 2017r. grupa 29 osób z klasy VI a, VI b oraz z VII a i VII b ze szkoły podstawowej w Piławie Górnej uczestniczyła w warsztatach  edukacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym i Politechnice Wrocławskiej. Zajęcia pt. „Komputerowa symulacja wypieku chleba” na Uniwersytecie Ekonomicznym polegały na zbudowaniu modelu procesu produkcyjnego w programie komputerowym Witness firmy Lanner wykorzystując umowne elementy procesu dostępne w programie i słowny opis procesu, a następnie wizualnej symulacji przebiegu procesu i ewentualnej modyfikacji wybranych parametrów.

zdjęcia

Ten program generalnie służy do budowania modeli procesów (produkcyjnych, usługowych, logistycznych) i przeprowadzania wizualnej symulacji procesu, ma także możliwości dokonywania optymalizacji ręcznej lub automatycznej wykorzystującej algorytmy sztucznej inteligencji. Pracowali bardzo intensywnie wykonując cztery zadania - wywiązali się znakomicie. Zajęcia poprowadzili: dr inż. Ewa Walaszczyk oraz dr inż. Ludmiła Bogacz-Radomska. Natomiast zajęcia pt. „Buduj i programuj swojego robota - Zestawy Lego Mindstorms i Arduinona” na Politechnice polegały na zapoznaniu się z robotami wykonanymi z klocków, które pobudzają wyobraźnię dziecka i zachęcają je do eksperymentów, rozwijając jego kreatywność i umiejętności logicznego myślenia. Klocki Lego Mindstorms to nie tylko kształtowanie sprawności manualnej, ale także wykorzystanie praktycznych wiadomości w dziedzinie sterowania stworzonymi przez dziecko konstrukcjami, dzięki zastosowaniu unikalnego oprogramowania oraz technologii bezprzewodowej łączności Bluetooth lub Wi-Fi.

Budowa robotów wymaga wiedzy z zakresu elektroniki, mechaniki oraz programowania w języku  Scratch, C/C++,  Pyton,  Java czy innych. Zajęcia prowadził dr inż. Paweł Rogaliński z Wydziału Elektroniki, Politechniki Wrocławskiej. Wyjazd na Uniwersytet Ekonomiczny i Politechnikę Wrocławską związany jest z innowacją pedagogiczną „Programowanie bez tajemnic”, którą wprowadziła mgr Elżbieta Kozioł-Szeniszewska nauczycielka matematyki i informatyki.