Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

ROK 2021 - ROKIEM KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. K. K. BACZYŃSKIEGO W PIŁAWIE GÓRNEJ -
HARMONOGRAM OBCHODÓW 

 

Rok 2021

II półrocze roku szkolnego 2020/2021

18.01.2021 r. – 25.06.2021 r.

Styczeń

Lp.

Działanie

Zaangażowani

Koordynator

1.

Ogłoszenie konkursu plastycznego w ramach obchodów Dnia Patrona „ Poezja dziecięca w ilustracjach” (ilustracja poezji wskazanych autorów wierszy dla dzieci)

Uczniowie klas I - III

B. Betlej,

E. Chrząszcz

2.

Ogłoszenie Szkolnego Konkursu Literackiego „List do Patrona mojej szkoły” w ramach obchodów Dnia Patrona

Uczniowie klas IV - VIII

Nauczyciele języka polskiego

Luty

Lp.

Działanie

Zaangażowani

Koordynator

1.

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego w ramach obchodów Dnia Patrona „Poezja dziecięca w ilustracjach”

Uczniowie klas I – III,

rodzice, Rada Rodziców, społeczność lokalna

B. Betlej,

E. Chrząszcz

2.

Ogłoszenie wyników Szkolnego Konkursu Literackiego „List do Patrona mojej szkoły” w ramach obchodów Dnia Patrona

Uczniowie klas IV – VIII, Rada Rodziców

Nauczyciele języka polskiego

3.

Udział w ogólnopolskim konkursie on-line „Czy znasz K. K. Baczyńskiego?”

Uczniowie klas VI - VIII

D. Wajda

4.

Zajęcia wychowawcze poświęcone Patronowi – K. K. Baczyńskiemu.

Uczniowie klas IV - VIII

Wychowawcy

klas IV-VIII

Marzec

Lp.

Działanie

Zaangażowani

Koordynator

1.

Lekcja ze sztandarem, w tym

- przećwiczenie komend z ceremoniału typu baczność, spocznij....,

- odśpiewanie hymnu,

- poczet sztandarowy,

- werble.*

Uczniowie klas I – III,

rodzice, społeczność lokalna

Wychowawcy

klas I-III,
w tym opiekunowie MSU

2.

Wykonanie Tablicy Patrona w budynku B

Uczniowie klas I – III,

rodzice, społeczność lokalna

M. Wiącek,

A. Pawlak,

E. Chrząszcz

3.

K. K. Baczyński był mistrzem słowa, a Ty? Sprawdź, czy nie popełniasz błędów językowych. Quiz on-line dostępny na stronie internetowej szkoły

Uczniowie klas IV-VIII,

rodzice

A. Michałek

4.

Ogłoszenie Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Wiersz o K. K. Baczyńskim”

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego

M. Skowrońska-Sowa,

M. Jabłońska

5.

Ogłoszenie Projektu ogólnopolskiego

„ Bliźniacza Szkoła”

Uczniowie klas IV-VIII, nauczyciele szkół noszących imię K. K. Baczyńskiego

A. Najdek-Bydłosz,

J. Mateja-Pawlikowska,

D. Wajda

Kwiecień

Lp.

Działanie

Zaangażowani

Koordynator

1.

Sto drzew w stulecie urodzin Patrona**

Uczniowie klas III

Wychowawcy

klas III

2.

Obchody Dnia Patrona - w reżimie sanitarnym - połączone z wystawą prac konkursowych w konkursie plastycznym, kronik szkolnych, inne.*

Uczniowie klas I – III,

rodzice, społeczność lokalna

Wychowawcy

klas I-III,
w tym opiekunowie MSU

3.

Posadzenie lipy poświęconej pamięci

K. K. Baczyńskiego*

Uczniowie - przedstawiciele klas IV-VIII, rodzice

M. Musiał

4.

Spotkania z poezją K. K. Baczyńskiego. Uczniowie czytają wybrane wiersze poety

i nagrywają filmik.

Uczniowie klasy VI b

A. Pawlak

5.

Przeprowadzenie etapu szkolnego Wielkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji

K. K. Baczyńskiego „Byłem jak lipy szelest”

Uczniowie klas VI-VIII

J. Mateja-Pawlikowska

Maj

Lp.

Działanie

Zaangażowani

Koordynator

1.

Przeprowadzenie Konkursu recytatorskiego pn. „Wiersze o Rodzicach” **

Uczniowie klas I – III,

rodzice, społeczność lokalna

E. Chrząszcz,

B. Betlej, wychowawcy

klas I-III

2.

Podsumowanie Powiatowego Konkursu Poetyckiego „Wiersz

o K. K. Baczyńskim”*

Nagrodzeni uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych powiatu dzierżoniowskiego,

Rada Rodziców

M. Skowrońska-Sowa,

M. Jabłońska

3.

Portret K. K. Baczyńskiego - wystawa prac plastycznych wykonanych różnymi technikami

Uczniowie klas IV-VII, rodzice

A. Passis

4.

Udział w etapie ogólnopolskim Wielkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego „Byłem jak lipy szelest”

Wybrani uczniowie klas VI-VIII – zwycięzcy etapu szkolnego konkursu

J. Mateja-Pawlikowska

5.

Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców miasta: Czy znam Patrona Szkoły Podstawowej w Piławie Górnej? Opracowanie wyników i stworzenie prezentacji*

Samorząd Uczniowski, rodzice, przedstawiciele Władz Miasta i Jednostek Organizacyjnych, społeczność lokalna

L. Łuczyńska

Czerwiec

Lp.

Działania

Zaangażowani

Koordynator

1.

Cząstkowe podsumowanie Projektu ogólnopolskiego „ Bliźniacza Szkoła”- sprawozdanie z nawiązanej współpracy i podjętych działań.

Odpowiedzialni nauczyciele

A. Najdek-Bydłosz,

J. Mateja-Pawlikowska,

D. Wajda

Rok szkolny 2021/2022

I półrocze roku szkolnego 2021/2022

Wrzesień

Lp.

Działanie

Zaangażowani

Koordynator

1.

Lekcja patriotyzmu - pamiętamy
o poległych – „Światełko pamięci” zapalenie znicza pod pomnikiem na Placu Piastów. **

Uczniowie klas I – III,

rodzice, społeczność lokalna

Wychowawcy

klas I-III

2.

Projekcja filmu poetycko-biograficznego

w reżyserii K. Piwowarskiego

Baczyński” * *

Uczniowie klas VII-VIII, MOKiB w Piławie Górnej

E. Zarzeczna,

M. Jabłońska

3.

Kontynuowanie współpracy ze szkołami

w ramach Projektu ogólnopolskiego

„ Bliźniacza Szkoła”

Uczniowie klas IV-VIII, nauczyciele szkół noszących imię

K. K. Baczyńskiego

A. Najdek-Bydłosz,

J. Mateja-Pawlikowska,

D. Wajda

Październik

Lp.

Działanie

Zaangażowani

Koordynator

1.

Ślubowanie klas I

(złożenie kwiatów pod tablicą Patrona)*

Uczniowie, rodzice, społeczność

Wychowawcy

klas I-III, SU

2.

Opracowanie i wykonanie projektu klasowego pn. Gra planszowa na motywach twórczości i życia K. K. Baczyńskiego*

Uczniowie klas IV-VIII, rodzice, Rada Rodziców

J. Mateja-Pawlikowska,

M. Jabłońska

Listopad

Lp.

Działanie

Zaangażowani

Koordynator

1.

Wykonanie plakatu związanego z działaniami Patrona - ekspozycja w budynku B.*

Uczniowie klas I – III

Wychowawcy

klas I-III

2.

Zaduszki z K. K. Baczyńskim w Bibliotece Miejskiej w Piławie Górnej – Popołudnie

z twórczością K. K. Baczyńskiego*

Uczniowie , pracownicy Biblioteki Publicznej

w Piławie Górnej, rodzice, społeczność lokalna

I. Haluk, D. Wajda,

M. Jabłońska

3.

Międzyklasowy turniej wiedzy o życiu

i twórczości K. K. Baczyńskiego**

Uczniowie klas VIII, Rada Rodziców

D. Wajda

Grudzień

Lp.

Działanie

Zaangażowani

Koordynator

1.

Prezentacja – podsumowanie działań

w ramach roku K. K. Baczyńskiego*

Społeczność szkolna

M. Wiącek,

A. Pawlak,

E. Chrząszcz

2.

Podsumowanie Roku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego – Patrona Szkoły*

Społeczność szkolna

Zespół humanistyczno-artystyczny

 

  • Zaplanowane działania mogą zostać zmodyfikowane ze względu na sytuację epidemiczną.

Zaplanowane działania odbędą się pod warunkiem poprawy sytuacji epidemicznej.

Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w zaplanowanych działaniach.

Koordynator obchodów Roku K. K. Baczyńskiego:

Mariola Jabłońska

facebook

facebook

facebook