Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Nasza szkoła od wielu lat uczestniczy w programie powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Dolnośląską Federację Sportu, a finansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu Jednostek Samorządu Terytorialnego- Gminy Piława Górna.

         Program powszechnej nauki pływania adresowany jest do 15- osobowych grup uczniów klas 1-3. Jego głównym celem jest popularyzacja sportu, upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania. Nie bez znaczenia jest także edukacja w zakresie właściwego i bezpiecznego korzystania z akwenów oraz profilaktyka wad postawy.
Jest to jedna z wielu form podnoszenia sprawności fizycznej naszych uczniów, rozwijania różnorodnych, sportowych zainteresowań. W tego rodzaju zajęciach pozalekcyjnych uczniowie uczestniczą bardzo chętnie, bez względu na poziom umiejętności. Po przełamaniu pierwszych lęków „mali pływacy” ćwiczenia traktują jak dobrą zabawę. Podczas dziesięciu dwugodzinnych zajęć, wspierani przez instruktorów, pokonują kolejne trudności by opanować umiejętności pływackie.

 

 

facebook

facebook

facebook