Szkoła Podstawowa
im. K. K. Baczyńskiego
w Piławie Górnej

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

 

 

Projekt „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka” 

Nasza szkoła przystąpiła do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany do 12 szkół podstawowych i 3 szkół licealnych z terenu Powiatu Dzierżoniowskiego ma na celu m.in. zwiększeniu dostępności usług edukacyjnych i wyrównywaniu szans, podniesieniu jakości i efektywności nauczania, zapewnieniu jakości wykształcenia wykorzystującego technologie informacyjno-komunikacyjne, podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych wśród uczniów.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia pozalekcyjne, zorganizowane wycieczki, szkolenia dla nauczycieli, doposażona baza dydaktyczna w niezbędny sprzęt do prowadzenia zajęć (w tym TIK). Zajęcia realizowane będą od 01.03.2019 do 30.06.2020 roku w następujących blokach tematycznych:

"Z językiem obcym za pan brat"- wsparcie uczniów z języka angielskiego i niemieckiego;
"Młody przyrodnik"- wsparcie uczniów w procesie nauczania przedmiotów przyrodniczych;
"Młody Pitagoras"- wsparcie uczniów w zakresie nauki matematyki;
Zajęcia dla dzieci ze SPE (gimnastyka korekcyjna, arteterapia, zajęcia sensoryczne, zajęcia logopedyczne i socjoterapeutyczne);
"Kreatywny uczeń – skuteczny biznesmen" – zajęcia rozwijające właściwe postawy przedsiębiorcze: kreatywności, innowacyjność, praca zespołowa.

Informacje dodatkowe:

Lider projektu: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy projektu: Powiat Dzierżoniów, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Dzierżoniów, Gmina Piława Górna, Gmina Niemcza, Gmina Łagiewniki.
Okres realizacji projektu od: 2019-01-01 do: 2020-06-30
Koszt projektu w naszej szkole: 68 538,08
Wartość projektu: 2.143.528,98 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1.821.999,63 zł 

pdfRodzaj zajęć .pdf173.20 KB

pdfRegulamin rekrutacji.pdf380.89 KB

Wycieczka do Świerzawy -> pdfWycieczka "Poznaj moc Ziemi"

Wycieczka do Warszawy

facebook

facebook

facebook